tiistai 23. heinäkuuta 2013

Erikois-laite asennusten kiihkeässä tuoksinassa

Tänään owat asiain-tuntijamme olleet kykenewiä luomaan ympäristöönsä wirkeän taika-piirin, sikäli rottinki-rinnoin ja terwein mielin owat he olleet tehtäwäinsä hoidossa Sampo-International laitteen erikois-tehtäwä neuwoin ylös-kohotuksessa. Onkin syntynyt loistawaa jälkeä tarkkaus-akkunan takaiseen kone-huone tilaan. Ohessa olewissa Kuwissa nähtävillä muiden muassa elektrisiteetti-silmä, walvoen kaikkia Sampo-International laitteen käsillä olewaisia toiminta-suoritteita.


 

tiistai 16. heinäkuuta 2013

Klasi-mestari ilman sillittä

Tänään pääsi vihdoin-wiimein Klasi-mestari urhomme työn tuiskeeseen ja loihe walmihiksi klasi-akkunan tarkoituksenaan toimia tarkkaus-akkunana Sampo-International-neuwon sisus-kaluihin. Tämä lyijy-lasi akkunaruutumme on walmistettu lyijy-lasi tekniikalla, jolla klasi-mestaris miehemme myös lukuisien Tuomio- ja muiden kirkkojemme akkuna-ikkunat walmistanut on.


 

tiistai 9. heinäkuuta 2013

Käyttö-pyörästökoneiston ylösrakennus

Kone-woima seppämme oli wihdoin kykenewä pääsemään ylösrakentamaan käyttö-pyörä koneistoa sekä hammastus-rattaistoa Sampo-International-laitteen sisusto-kalustoon. Nämä Hammas-rattaat tulewat toimttamaan tärkeää wirkaa koko Sampo-International laitteen toiminnan huomioon ottaen.

tiistai 2. heinäkuuta 2013

woima--jakajan liuos-wesituuletus

Woima-jakajan wesi-tuuletus ilmiantoi olewansa yliwertaisen  kummallinen suoritus, joten Suur-paine-experttimme koki olewansa jakawa kaiken osaamista wastaavansa taitonsa, jotta saadaxeen jännite-kytkentämme jäähdytyksen toimiwalle taso-asemalle. Mutta kuten koko-ajan me muut tietäjä-kykenimme, että tämä Experttimme sen suorittaa, häneen koko-ajan luottamiswalmiina ollen, tiesimme, että tämä ei epä-onnistu, ja niin käwikin: Tämä Paine-Teho-Woima Welho-Päällikkömme, sai wastoin välillä waivanneita epäilys-siemeniäkin suoritettua Woima-jakaja wesi-tuuletus laitteistoputkiston toiminta warmaan ylöspano-oikeuteen!