perjantai 28. kesäkuuta 2013

Paine-teon ylösrakennusta

Liuos-paine nikkarimme otti tänään varteen oman asijain-hoitajuutensa ja loihe muutamaisen suur- sekä pienpaine-venttiilin ynnä Cupari-putkiston Sampo-International-laitteemme ylöspanon mukaantempaamiseksi.

keskiviikko 26. kesäkuuta 2013

Hieman wain Wesi-tuuletusta

Herätimme epäilyksen siitä, lieneekö Woima-jakaja liewää suuremmassa vaarassa kuumentua rikkumistilanteeseen suur-wirran kiirehtäessä tuon Sähkö-piiriin. Näinpä suur-paine asiainhoitajamme loitsi Woima-jakajaan Wesi-tuuletuksen Cupari-putkin. Tällöin Woima-jakaja saattaa vastaanottaa yliwertaisenkin Sähkö-paineen waikkapa Joulu-aattona kun kinkkua paistetaan sekä Sähkö-saunaa lämmitetään ja Sähkön tarwe sekä siten myös sen tuotto on woimaperäisimmillään. Kuwassa jäähdytys-laite on wielä keskentekoinen paine-asiainhoitajamme kiirehtäessä kyntämään kyistä peltoa.

maanantai 24. kesäkuuta 2013

Kupari-wiimeistelyä sekä ensimmäiset suur-paine laitteet

Kupari-seppämme oli alkukesän hirveä hiihtämässä, joten hän nyt wasta oli kykenewä ehtimään wiimeistelemään Cupari-asennukset. Hän weistikin tarkkaus-akkunan kehykset kupari-puittein. Lähes-tulkoon samaan aikaan pääsi myös paine-astian ja -putkein tietäjä-Mestarimme suur-paine asennukseen, joten ensimmäiset paine-wenttiilit sekä tarkkausmittari-neuwojen paine-asennukset pääsiwät parhaaseen wauhtiinsa.sunnuntai 23. kesäkuuta 2013

Woima-jakaja sekä Sähkö-piirin ylösrakennusta

Työläistemme saapuessa mittumaarilta jatkuwat erikois-kapine asennukset. Elektrisiteetti asiainhoitajamme kytki wielä liittoon muiden muassa enemmänkin Sähkö-kytkimiä. Niiden piiriin yhdistettiin edelleen neuwo-taulut, jotta jopa lähes imettäwäis-ikäinenkin piltti pystyy Sampo-International-laitteen tärkeimpiin Säätö-asioihin. Kuwassa on silmin-nähtäwänä myös Woima jakaja sekä suur- että pien-jännite sähkön wälillä. Tällä Woima-jakajalla käyttäjä pystyy walitsemaan joko Suur- tai pien-Sähkön sen päiwäisen kulutus-tarpeen huomioon ottaen.

tiistai 18. kesäkuuta 2013

Sähkö-werkoston taika-piiriin

Elektrisiteetti-asiainhoitajamme oli tänään kaskea polttamassa, mutta meidän täytyi siitä huolimatta kytkeä walaisin-laitteemme Sähkön piiriin, joten pyysimme naapurin pikku-Willeä ylöspanemaan kytkennät. Pikku-Wille lisäsi laitteeseen vielä kuristin-laatikon, jotta olemme kykeneviä suorittamaan Walaisimien himmentämistä, jos tarwe tulee romanttis-säwytteisen tunnelman matkaansaattamiseksi.

sunnuntai 16. kesäkuuta 2013

Walaisin-laitteet ylösajetuksi

Aiwan äskettäin elektrisiteetti sekä walaisinlaite-tietäjämme asensi aiemmin walmistetun walaisin-laitteen oikeaan paikka-asemaansa Sampo-Internationalin Kone-tilaan. Huomenpäiwänä vakava aikeemme on yhteen-ajaa kyseessä olewainen Walaisu-neuvo Sampo-laitteen muun Sähkö tuotannon kanssa yhtenewäiseen taika-piiriin.

lauantai 15. kesäkuuta 2013

Polttokammion koe-lämmitys

Ylösajoimme juuri hetki sitten polttokammion koe-lämmityksen, joka käwi aiwan kuin olisimme sen suunnitelleetkin.

tiistai 11. kesäkuuta 2013

Tarkkauslaite sekä elektrisiteettiasennukset jatkuvat

Insinjöörimme eivät olleet tänään tilaisuudessa ehtiä kalakukko-atrialle, olivathan he koko päivän täydessä työn touhussa ylöspannen monen kirjavia elektriseetti sekä tarkkausneuwojen yhteensaattamis-asennuxia.sunnuntai 9. kesäkuuta 2013

Walaistus-laite hiililangalampuin

Tänään elektrisiteetti-asiainhoitajamme alullepani tarkkausakkunan sisä-puoli sijaintiin asennettawan Walaisin-laitteen hiililanka lampuin warustettuna.


torstai 6. kesäkuuta 2013

Mittaus-wälineen asennusta sekä kupari-werhon ylösrakennusta

Tänään insinjöörimme asensiwat mittaus-wälineitä sekä kupari-seppomme werhoitsi ulkowerhoa cuparilewyin. Muutoin: Cupari-lewyt oliwat kovin kiiltäwiä sekä siten silmiin-piztäwäisiä, joten käsittelimme ne owelasti rikkimaksa-liuoksella sopivaisen patinain matkaansaattamizeksi.