sunnuntai 12. tammikuuta 2014

Noin sata vuotta myöhemmin

Satakunta vuotta on vierinyt edellisten tekstien kirjoittamisesta, ja on aika julkistaa Sampo-International-laitteen tarina.

tiistai 17. joulukuuta 2013

Ennen muuta reklaami-mainos


Reklaami-osastomme ylösrakensi esittely-eläväisen Kuwan saadaksemme mainos-aikaa  Eläwä-kuva teattereihimme:
keskiviikko 9. lokakuuta 2013

Eläwiä kuvia!

Tiedoksenne arwoisat lukijamme! Sampo-International-laite on Wiimeisiä säätamis-tapahtumia waille ylösrakennettu! Wirallinen Julkituonti ja Esittely tapahtuu tulewaisina wiikko-kuukausina Eläwin Kuwin! Kynä-niekkamme hieroitsee juuri äly-nystyröitänsä matkaansaattaakseen soweliaan käsi-kirjoituksen tosi-kertomukseen Sampo-International-laitteen menneisyydestä ja nyky-hetkestä. Tämän käsi-kirjoitukseen nojaten suorittaa Taika-lyhty asiain tuntijamme Eläwäin Kuwain kuwaukset ja kokoon panemisen muiden asiain tuntijain ohessa ollen.

Hetki wielä, malttakaa: Eläwiin Kuwiin!

sunnuntai 8. syyskuuta 2013

Wiimeistely-tuotosten taikapiiriin

Lähenee lähenemistään tuo hetki jolloin saamme olla kykenewäiset siirtämään tuo Sampo-International laite omaan paikkasijaansa. Sitä ennen joitain yksityiskohtaisia wiimeistely waiheita. 
 


sunnuntai 1. syyskuuta 2013

Ahkeruus on ilomme

Otsikko mottonansa ovat insinjöörimme ahkeroineet, ja Sampo-International laitteemme on lähestulkoon ylös-rakennettu. Joitakin wiimeistely laitteita sekä siewistys-tekoja ja olemme kykenewäisiä siirtämään Sampo-International-neuwon omaan sijoituspaikka-tilaansa.

 
 
 
 
 

 
 

lauantai 10. elokuuta 2013

Laiteasennuksein tulemia

Erikois-laite asennuksein jatkuessa lähes yötä ja päivää emme ole olleet mahdollisuudessa ottaa enempää fotograafeja kuin alla olewaisen eksemplaarin. Muutoin on Sampo-International erikois-laitteemmee ylösrakennus edistynyt warmaa parempaa wauhtia, joten kuluwan syksyn aikana pääsemme siirtämään laitteemme sijoitus-paikka asemaansa, josta tämä tulee toimittamaan wirkaansa ihmis-asumuksen sähkö ja lämmöntuoja-lähteenä.